Axiox 新聞 & : 天命2 https://news.axiox.net/rss/category/destiny2 Axiox 新聞 & : 天命2 zh 版權所有 © 2023 Axiox 新聞 更新檔7.3.6版——維修時間表 https://news.axiox.net/更新檔736版維修時間表 https://news.axiox.net/更新檔736版維修時間表 Fri, 24 May 2024 04:00:05 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年4月5日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年4月5日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年4月5日 Fri, 24 May 2024 04:00:05 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年3月29日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年3月29日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年3月29日 Thu, 23 May 2024 11:00:06 +0800 李芷晴 開發團隊深入探討:勇猛軍火庫 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討勇猛軍火庫 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討勇猛軍火庫 Wed, 22 May 2024 04:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.5.3版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7353版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7353版 Tue, 21 May 2024 13:00:03 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年3月22日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年3月22日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年3月22日 Fri, 17 May 2024 03:00:06 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.5.2版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7352版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7352版 Thu, 16 May 2024 09:00:04 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年3月15日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年3月15日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年3月15日 Wed, 15 May 2024 14:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.5.1版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7351版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7351版 Fri, 10 May 2024 10:00:06 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年3月8日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年3月8日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年3月8日 Wed, 08 May 2024 11:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.5版 https://news.axiox.net/天命2更新檔735版 https://news.axiox.net/天命2更新檔735版 Tue, 07 May 2024 20:00:03 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年3月1日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年3月1日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年3月1日 Fri, 03 May 2024 08:00:03 +0800 李芷晴 一年一度的守護者遊戲盃登場! https://news.axiox.net/一年一度的守護者遊戲盃登場 https://news.axiox.net/一年一度的守護者遊戲盃登場 Wed, 01 May 2024 10:00:05 +0800 李芷晴 聚焦社群:Polux https://news.axiox.net/聚焦社群polux https://news.axiox.net/聚焦社群polux Tue, 30 Apr 2024 19:00:04 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年2月23日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年2月23日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年2月23日 Fri, 26 Apr 2024 04:00:05 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年2月16日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年2月16日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年2月16日 Thu, 25 Apr 2024 13:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.4.2版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7342版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7342版 Wed, 24 Apr 2024 06:00:03 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年2月8日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年2月8日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年2月8日 Tue, 23 Apr 2024 15:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.4.1版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7341版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7341版 Fri, 19 Apr 2024 03:00:03 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年2月2日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年2月2日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年2月2日 Wed, 17 Apr 2024 02:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.4版 https://news.axiox.net/天命2更新檔734版 https://news.axiox.net/天命2更新檔734版 Tue, 16 Apr 2024 11:00:04 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年1月26日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年1月26日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年1月26日 Fri, 12 Apr 2024 17:00:02 +0800 李芷晴 聚焦社群:StickyMz https://news.axiox.net/聚焦社群stickymz https://news.axiox.net/聚焦社群stickymz Thu, 11 Apr 2024 09:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.0.6版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7306版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7306版 Wed, 10 Apr 2024 03:00:03 +0800 李芷晴 本週天命快報——2024年1月19日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年1月19日 https://news.axiox.net/本週天命快報2024年1月19日 Wed, 10 Apr 2024 02:00:04 +0800 李芷晴 Game2Give五週年 https://news.axiox.net/game2give五週年 https://news.axiox.net/game2give五週年 Tue, 09 Apr 2024 10:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.0.5版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7305版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7305版 Fri, 05 Apr 2024 15:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.0.4版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7304版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7304版 Fri, 29 Mar 2024 13:00:02 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年12月15日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年12月15日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年12月15日 Thu, 28 Mar 2024 06:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.0.3版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7303版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7303版 Wed, 27 Mar 2024 15:00:04 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年12月8日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年12月8日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年12月8日 Fri, 22 Mar 2024 13:00:02 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.0.2版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7302版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7302版 Wed, 20 Mar 2024 15:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.0.1版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7301版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7301版 Fri, 15 Mar 2024 12:00:03 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年12月1日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年12月1日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年12月1日 Wed, 13 Mar 2024 14:00:03 +0800 李芷晴 歡迎來到終願季節 https://news.axiox.net/歡迎來到終願季節 https://news.axiox.net/歡迎來到終願季節 Fri, 08 Mar 2024 11:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.3.0版 https://news.axiox.net/天命2更新檔730版 https://news.axiox.net/天命2更新檔730版 Wed, 06 Mar 2024 14:00:02 +0800 李芷晴 《最終形態》發行更新消息 https://news.axiox.net/最終形態發行更新消息 https://news.axiox.net/最終形態發行更新消息 Tue, 05 Mar 2024 07:00:05 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年11月23日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年11月23日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年11月23日 Fri, 01 Mar 2024 10:00:03 +0800 李芷晴 開發團隊深入探討:火力戰隊搜尋器測試版搶先看 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討火力戰隊搜尋器測試版搶先看 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討火力戰隊搜尋器測試版搶先看 Fri, 01 Mar 2024 10:00:03 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年11月17日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年11月17日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年11月17日 Fri, 23 Feb 2024 10:00:04 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年11月10日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年11月10日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年11月10日 Fri, 16 Feb 2024 07:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.2.5.3版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7253版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7253版 Wed, 14 Feb 2024 08:00:05 +0800 李芷晴 迎向未來光明的道路 https://news.axiox.net/迎向未來光明的道路 https://news.axiox.net/迎向未來光明的道路 Fri, 09 Feb 2024 04:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.2.5.2版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7252版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7252版 Wed, 07 Feb 2024 04:00:06 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年10月27日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年10月27日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年10月27日 Fri, 02 Feb 2024 13:00:04 +0800 李芷晴 開發團隊深入探討:第23賽季武器調整預覽 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討第23賽季武器調整預覽 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討第23賽季武器調整預覽 Wed, 31 Jan 2024 12:00:09 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.2.5.1版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7251版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7251版 Fri, 26 Jan 2024 04:00:03 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年10月20日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年10月20日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年10月20日 Thu, 25 Jan 2024 12:00:09 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.2.5版 https://news.axiox.net/天命2更新檔725版 https://news.axiox.net/天命2更新檔725版 Wed, 24 Jan 2024 04:00:05 +0800 李芷晴 聚焦社群:Littleblondgoth https://news.axiox.net/聚焦社群littleblondgoth https://news.axiox.net/聚焦社群littleblondgoth Fri, 19 Jan 2024 10:00:05 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年10月13日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年10月13日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年10月13日 Wed, 17 Jan 2024 08:00:05 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年10月6日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年10月6日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年10月6日 Wed, 10 Jan 2024 15:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.2.0.6版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7206版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7206版 Thu, 21 Dec 2023 08:00:05 +0800 李芷晴 開發團隊深入探討:用低語牌組駕馭內心的艾瑞絲 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討用低語牌組駕馭內心的艾瑞絲 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討用低語牌組駕馭內心的艾瑞絲 Fri, 15 Dec 2023 12:00:04 +0800 李芷晴 隆重介紹Latin @Bungie https://news.axiox.net/隆重介紹latin-bungie https://news.axiox.net/隆重介紹latin-bungie Wed, 13 Dec 2023 13:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.2.0.5版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7205版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7205版 Fri, 08 Dec 2023 11:00:07 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年9月29日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年9月29日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年9月29日 Fri, 08 Dec 2023 11:00:06 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年9月22日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年9月22日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年9月22日 Wed, 06 Dec 2023 12:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.2.0.4版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7204版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7204版 Fri, 01 Dec 2023 08:00:06 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年9月15日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年9月15日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年9月15日 Wed, 29 Nov 2023 10:00:07 +0800 李芷晴 Bungie基金會 x Rubicon團隊:披荊斬棘 https://news.axiox.net/bungie基金會-x-rubicon團隊披荊斬棘 https://news.axiox.net/bungie基金會-x-rubicon團隊披荊斬棘 Wed, 29 Nov 2023 10:00:06 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年9月8日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年9月8日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年9月8日 Tue, 28 Nov 2023 04:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.2.0.3版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7203版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7203版 Thu, 23 Nov 2023 17:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》:豐富新玩家與回歸玩家的遊戲體驗 https://news.axiox.net/天命2豐富新玩家與回歸玩家的遊戲體驗 https://news.axiox.net/天命2豐富新玩家與回歸玩家的遊戲體驗 Thu, 23 Nov 2023 01:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復——2023年9月3日 https://news.axiox.net/天命2熱修復2023年9月3日 https://news.axiox.net/天命2熱修復2023年9月3日 Fri, 17 Nov 2023 06:00:10 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年9月1日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年9月1日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年9月1日 Fri, 10 Nov 2023 04:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.2.0.2版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7202版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7202版 Wed, 08 Nov 2023 05:00:04 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年8月25日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年8月25日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年8月25日 Fri, 03 Nov 2023 16:00:03 +0800 李芷晴 2023年《天命2》揭示回顧 https://news.axiox.net/2023年天命2揭示回顧 https://news.axiox.net/2023年天命2揭示回顧 Wed, 01 Nov 2023 18:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.2.0.1版——神巫季節 https://news.axiox.net/天命2更新檔7201版神巫季節 https://news.axiox.net/天命2更新檔7201版神巫季節 Fri, 27 Oct 2023 15:00:04 +0800 李芷晴 第22賽季:神器特長預覽 https://news.axiox.net/第22賽季神器特長預覽 https://news.axiox.net/第22賽季神器特長預覽 Thu, 26 Oct 2023 03:00:06 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年8月18日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年8月18日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年8月18日 Wed, 25 Oct 2023 07:00:05 +0800 李芷晴 來自《天命2》遊戲總監Joe Blackburn的更新 https://news.axiox.net/來自天命2遊戲總監joe-blackburn的更新 https://news.axiox.net/來自天命2遊戲總監joe-blackburn的更新 Fri, 20 Oct 2023 09:00:06 +0800 李芷晴 開發團隊深入探討:第22賽季武器預覽 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討第22賽季武器預覽 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討第22賽季武器預覽 Wed, 18 Oct 2023 12:00:04 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年8月11日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年8月11日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年8月11日 Sat, 14 Oct 2023 16:00:04 +0800 李芷晴 謝謝你,總司令:薩瓦拉的未來旅程 https://news.axiox.net/謝謝你總司令薩瓦拉的未來旅程 https://news.axiox.net/謝謝你總司令薩瓦拉的未來旅程 Fri, 13 Oct 2023 06:00:06 +0800 李芷晴 開發團隊深入探討:第22賽季技能與防具變動預覽 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討第22賽季技能與防具變動預覽 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討第22賽季技能與防具變動預覽 Fri, 06 Oct 2023 12:00:03 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年8月4日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年8月4日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年8月4日 Wed, 04 Oct 2023 13:00:18 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.1.5.3版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7153版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7153版 Wed, 04 Oct 2023 13:00:16 +0800 李芷晴 遊戲狀態:2023年8月 https://news.axiox.net/遊戲狀態2023年8月 https://news.axiox.net/遊戲狀態2023年8月 Tue, 03 Oct 2023 07:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.1.5.2版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7152版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7152版 Fri, 29 Sep 2023 10:00:07 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年7月28日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年7月28日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年7月28日 Wed, 27 Sep 2023 11:00:07 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.1.5.1版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7151版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7151版 Fri, 22 Sep 2023 05:00:06 +0800 李芷晴 開發團隊深入探討:經濟與獎勵更新 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討經濟與獎勵更新 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討經濟與獎勵更新 Fri, 22 Sep 2023 05:00:05 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年7月21日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年7月21日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年7月21日 Wed, 20 Sep 2023 07:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.1.5版 https://news.axiox.net/天命2更新檔715版 https://news.axiox.net/天命2更新檔715版 Fri, 15 Sep 2023 03:00:05 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年7月14日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年7月14日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年7月14日 Fri, 08 Sep 2023 15:00:05 +0800 李芷晴 聚焦社群特刊:Nine https://news.axiox.net/聚焦社群特刊nine https://news.axiox.net/聚焦社群特刊nine Fri, 08 Sep 2023 15:00:04 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年7月7日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年7月7日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年7月7日 Thu, 07 Sep 2023 08:00:07 +0800 李芷晴 開發團隊深入探討:第21賽季中武器調整 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討第21賽季中武器調整 https://news.axiox.net/開發團隊深入探討第21賽季中武器調整 Sun, 03 Sep 2023 12:00:08 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年6月30日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年6月30日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年6月30日 Fri, 01 Sep 2023 13:00:08 +0800 李芷晴 2023年Bungie日回饋慶典 https://news.axiox.net/2023年bungie日回饋慶典 https://news.axiox.net/2023年bungie日回饋慶典 Wed, 30 Aug 2023 13:00:09 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.1.0.3版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7103版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7103版 Fri, 25 Aug 2023 07:00:07 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年6月23日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年6月23日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年6月23日 Wed, 23 Aug 2023 09:00:08 +0800 李芷晴 聚焦社群:GiornoGaming https://news.axiox.net/聚焦社群giornogaming https://news.axiox.net/聚焦社群giornogaming Wed, 23 Aug 2023 09:00:07 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年6月16日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年6月16日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年6月16日 Sat, 19 Aug 2023 11:00:06 +0800 李芷晴 歡迎來到Bungie的同志驕傲月! https://news.axiox.net/歡迎來到bungie的同志驕傲月 https://news.axiox.net/歡迎來到bungie的同志驕傲月 Fri, 18 Aug 2023 04:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.1.0.2版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7102版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7102版 Thu, 17 Aug 2023 13:00:04 +0800 李芷晴 聚焦社群:CBGray https://news.axiox.net/聚焦社群cbgray https://news.axiox.net/聚焦社群cbgray Thu, 17 Aug 2023 13:00:04 +0800 李芷晴 本週天命快報——2023年6月9日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年6月9日 https://news.axiox.net/本週天命快報2023年6月9日 Fri, 11 Aug 2023 04:00:07 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復——2023年6月3日 https://news.axiox.net/天命2熱修復2023年6月3日 https://news.axiox.net/天命2熱修復2023年6月3日 Fri, 11 Aug 2023 04:00:07 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年6月2日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年6月2日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年6月2日 Thu, 10 Aug 2023 11:00:08 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.1.0.1版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7101版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7101版 Wed, 09 Aug 2023 05:00:03 +0800 李芷晴 聚焦社群:Plumli https://news.axiox.net/聚焦社群plumli https://news.axiox.net/聚焦社群plumli Fri, 04 Aug 2023 03:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復——2023年5月27日 https://news.axiox.net/天命2熱修復2023年5月27日 https://news.axiox.net/天命2熱修復2023年5月27日 Fri, 04 Aug 2023 02:00:06 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年5月26日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年5月26日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年5月26日 Wed, 02 Aug 2023 05:00:03 +0800 李芷晴 Bungie公開PlayStation揭示驚喜 https://news.axiox.net/bungie公開playstation揭示驚喜 https://news.axiox.net/bungie公開playstation揭示驚喜 Fri, 28 Jul 2023 03:00:06 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.1.0版——深淵季節 https://news.axiox.net/天命2更新檔710版深淵季節 https://news.axiox.net/天命2更新檔710版深淵季節 Thu, 27 Jul 2023 11:00:10 +0800 李芷晴 聚焦社群:Claire Corcoran https://news.axiox.net/聚焦社群claire-corcoran https://news.axiox.net/聚焦社群claire-corcoran Wed, 26 Jul 2023 05:00:04 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年5月19日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年5月19日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年5月19日 Fri, 21 Jul 2023 04:00:04 +0800 李芷晴 第21賽季武器變動預覽 https://news.axiox.net/第21賽季武器變動預覽 https://news.axiox.net/第21賽季武器變動預覽 Wed, 19 Jul 2023 07:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年5月12日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年5月12日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年5月12日 Sat, 15 Jul 2023 12:00:06 +0800 李芷晴 第21賽季異域防具調整預覽 https://news.axiox.net/第21賽季異域防具調整預覽 https://news.axiox.net/第21賽季異域防具調整預覽 Fri, 14 Jul 2023 05:00:06 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復7.0.5.3版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7053版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7053版 Fri, 07 Jul 2023 07:00:03 +0800 李芷晴 聚焦社群:AllTimeBrianna https://news.axiox.net/聚焦社群alltimebrianna https://news.axiox.net/聚焦社群alltimebrianna Fri, 07 Jul 2023 07:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年5月5日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年5月5日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年5月5日 Fri, 30 Jun 2023 10:00:05 +0800 李芷晴 第21賽季技能調整預覽 https://news.axiox.net/第21賽季技能調整預覽 https://news.axiox.net/第21賽季技能調整預覽 Thu, 29 Jun 2023 03:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復7.0.5.2版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7052版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7052版 Wed, 28 Jun 2023 12:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年4月28日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年4月28日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年4月28日 Sat, 24 Jun 2023 02:00:06 +0800 李芷晴 守護者遊戲回來了! https://news.axiox.net/守護者遊戲回來了 https://news.axiox.net/守護者遊戲回來了 Fri, 16 Jun 2023 13:00:02 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復7.0.5.1版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7051版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7051版 Thu, 15 Jun 2023 07:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年4月21日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年4月21日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年4月21日 Wed, 14 Jun 2023 16:00:03 +0800 李芷晴 色盲設定改造與更多輔助功能調整 https://news.axiox.net/色盲設定改造與更多輔助功能調整 https://news.axiox.net/色盲設定改造與更多輔助功能調整 Sat, 10 Jun 2023 07:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.0.5.0版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7050版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7050版 Fri, 09 Jun 2023 16:00:05 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年4月14日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年4月14日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年4月14日 Sat, 03 Jun 2023 18:00:02 +0800 李芷晴 反思《光殞年代》:發行與未來展望 https://news.axiox.net/反思光殞年代發行與未來展望 https://news.axiox.net/反思光殞年代發行與未來展望 Fri, 02 Jun 2023 11:00:07 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年4月7日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年4月7日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年4月7日 Fri, 02 Jun 2023 11:00:06 +0800 李芷晴 聚焦社群:SamiKat https://news.axiox.net/聚焦社群samikat https://news.axiox.net/聚焦社群samikat Thu, 01 Jun 2023 05:00:04 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年3月31日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年3月31日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年3月31日 Sat, 27 May 2023 19:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復7.0.0.7版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7007版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7007版 Fri, 26 May 2023 13:00:05 +0800 李芷晴 創造《光殞年代》之聲 https://news.axiox.net/創造光殞年代之聲 https://news.axiox.net/創造光殞年代之聲 Thu, 25 May 2023 07:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復7.0.0.6版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7006版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7006版 Wed, 24 May 2023 01:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年3月24日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年3月24日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年3月24日 Sat, 20 May 2023 06:00:04 +0800 李芷晴 《光殞年代》熔爐競技場更新 https://news.axiox.net/光殞年代熔爐競技場更新 https://news.axiox.net/光殞年代熔爐競技場更新 Fri, 19 May 2023 15:00:05 +0800 李芷晴 聚焦社群:Krypz https://news.axiox.net/聚焦社群krypz https://news.axiox.net/聚焦社群krypz Thu, 18 May 2023 09:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年3月17日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年3月17日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年3月17日 Fri, 12 May 2023 17:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復7.0.0.5版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7005版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7005版 Thu, 11 May 2023 11:00:04 +0800 李芷晴 慶祝《天命2:光殞年代》的全新夢魘根源掠奪任務 https://news.axiox.net/慶祝天命2光殞年代的全新夢魘根源掠奪任務 https://news.axiox.net/慶祝天命2光殞年代的全新夢魘根源掠奪任務 Wed, 10 May 2023 05:00:05 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年3月10日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年3月10日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年3月10日 Sat, 06 May 2023 11:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復7.0.0.3版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7003版 https://news.axiox.net/天命2熱修復7003版 Fri, 05 May 2023 05:00:06 +0800 李芷晴 《天命2》:新手與回鍋玩家指南 https://news.axiox.net/天命2新手與回鍋玩家指南 https://news.axiox.net/天命2新手與回鍋玩家指南 Thu, 04 May 2023 14:00:06 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年3月3日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年3月3日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年3月3日 Wed, 03 May 2023 08:00:04 +0800 李芷晴 光殞就在明天 https://news.axiox.net/光殞就在明天 https://news.axiox.net/光殞就在明天 Fri, 28 Apr 2023 08:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔7.0.0.1版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7001版 https://news.axiox.net/天命2更新檔7001版 Fri, 28 Apr 2023 08:00:04 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年2月24日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年2月24日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年2月24日 Thu, 27 Apr 2023 02:00:03 +0800 李芷晴 讓《天命》再次充滿挑戰 https://news.axiox.net/讓天命再次充滿挑戰 https://news.axiox.net/讓天命再次充滿挑戰 Wed, 26 Apr 2023 11:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年2月17日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年2月17日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年2月17日 Fri, 21 Apr 2023 11:00:04 +0800 李芷晴 《光殞年代》互動式預告片 https://news.axiox.net/光殞年代互動式預告片 https://news.axiox.net/光殞年代互動式預告片 Thu, 20 Apr 2023 05:00:04 +0800 李芷晴 強化武器製作 https://news.axiox.net/強化武器製作 https://news.axiox.net/強化武器製作 Wed, 19 Apr 2023 14:00:03 +0800 李芷晴 《光殞年代》以及在未來的一年 https://news.axiox.net/光殞年代以及在未來的一年 https://news.axiox.net/光殞年代以及在未來的一年 Fri, 14 Apr 2023 14:00:03 +0800 李芷晴 聚焦社群:P1ka https://news.axiox.net/聚焦社群p1ka https://news.axiox.net/聚焦社群p1ka Fri, 07 Apr 2023 15:00:10 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年2月10日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年2月10日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年2月10日 Thu, 06 Apr 2023 09:00:09 +0800 李芷晴 論技能與其未來:了解3.0的過去、現在和未來 https://news.axiox.net/論技能與其未來了解30的過去現在和未來 https://news.axiox.net/論技能與其未來了解30的過去現在和未來 Sat, 01 Apr 2023 10:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年2月2日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年2月2日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年2月2日 Fri, 31 Mar 2023 03:00:11 +0800 李芷晴 縈絲之內 https://news.axiox.net/縈絲之內 https://news.axiox.net/縈絲之內 Fri, 31 Mar 2023 03:00:08 +0800 李芷晴 第20賽季武器調整預覽 https://news.axiox.net/第20賽季武器調整預覽 https://news.axiox.net/第20賽季武器調整預覽 Thu, 30 Mar 2023 12:00:10 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年1月26日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年1月26日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年1月26日 Fri, 24 Mar 2023 07:00:06 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.3.0.7版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6307版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6307版 Fri, 24 Mar 2023 07:00:03 +0800 李芷晴 經濟更新以及更多內容將在《光殞年代》登場 https://news.axiox.net/經濟更新以及更多內容將在光殞年代登場 https://news.axiox.net/經濟更新以及更多內容將在光殞年代登場 Thu, 23 Mar 2023 15:00:09 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.3.0.5版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6305版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6305版 Sat, 18 Mar 2023 14:00:07 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.3.0.4版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6304版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6304版 Fri, 17 Mar 2023 08:00:11 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年1月19日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年1月19日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年1月19日 Fri, 17 Mar 2023 08:00:08 +0800 李芷晴 裝備建構進化 https://news.axiox.net/裝備建構進化 https://news.axiox.net/裝備建構進化 Thu, 16 Mar 2023 02:00:07 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2023年1月13日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年1月13日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2023年1月13日 Fri, 10 Mar 2023 11:00:07 +0800 李芷晴 Remote Work in Engineering #4 & Strategy https://news.axiox.net/remote-work-in-engineering-4-strategy https://news.axiox.net/remote-work-in-engineering-4-strategy Fri, 10 Mar 2023 11:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.3.0.3版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6303版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6303版 Sat, 04 Mar 2023 20:00:06 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年12月16日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年12月16日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年12月16日 Fri, 03 Mar 2023 14:00:07 +0800 李芷晴 聖人&14、歐西里斯,以及小小的茶杯 https://news.axiox.net/聖人-14歐西里斯以及小小的茶杯 https://news.axiox.net/聖人-14歐西里斯以及小小的茶杯 Tue, 28 Feb 2023 11:00:09 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.3.0.2版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6302版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6302版 Tue, 28 Feb 2023 11:00:06 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.3.0.1版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6301版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6301版 Fri, 24 Feb 2023 03:00:03 +0800 李芷晴 Remote Work in Engineering #3 & Survey https://news.axiox.net/remote-work-in-engineering-3-survey https://news.axiox.net/remote-work-in-engineering-3-survey Wed, 22 Feb 2023 04:00:09 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年12月9日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年12月9日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年12月9日 Fri, 17 Feb 2023 17:00:06 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔6.3.0版 https://news.axiox.net/天命2更新檔630版 https://news.axiox.net/天命2更新檔630版 Thu, 16 Feb 2023 10:00:08 +0800 李芷晴 TWAB&Special Community Focus: StellarStateLogic https://news.axiox.net/twab-special-community-focus-stellarstatelogic https://news.axiox.net/twab-special-community-focus-stellarstatelogic Tue, 14 Feb 2023 13:00:05 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年12月2日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年12月2日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年12月2日 Sat, 11 Feb 2023 09:00:10 +0800 李芷晴 2022年Game2Give——本週Bungie快報特刊 https://news.axiox.net/2022年game2give本週bungie快報特刊 https://news.axiox.net/2022年game2give本週bungie快報特刊 Fri, 10 Feb 2023 17:00:07 +0800 李芷晴 Remote Work in Engineering #1 & History https://news.axiox.net/remote-work-in-engineering-1-history https://news.axiox.net/remote-work-in-engineering-1-history Thu, 09 Feb 2023 11:00:08 +0800 李芷晴 聚焦社群:LockandLoadLiv https://news.axiox.net/聚焦社群lockandloadliv https://news.axiox.net/聚焦社群lockandloadliv Wed, 08 Feb 2023 05:00:07 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年11月18日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年11月18日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年11月18日 Fri, 03 Feb 2023 04:00:02 +0800 李芷晴 Destiny 2 Hotfix 6.2.5.4 https://news.axiox.net/destiny-2-hotfix-6254 https://news.axiox.net/destiny-2-hotfix-6254 Thu, 02 Feb 2023 12:00:06 +0800 李芷晴 泰勒斯托的Bungie快報——2022年11月11日 https://news.axiox.net/泰勒斯托的bungie快報2022年11月11日 https://news.axiox.net/泰勒斯托的bungie快報2022年11月11日 Wed, 01 Feb 2023 06:00:06 +0800 李芷晴 聚焦社群:xT1dusx https://news.axiox.net/聚焦社群xt1dusx https://news.axiox.net/聚焦社群xt1dusx Fri, 27 Jan 2023 05:00:07 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.2.5.3版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6253版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6253版 Thu, 26 Jan 2023 14:00:05 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年11月4日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年11月4日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年11月4日 Wed, 25 Jan 2023 07:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.2.5.2版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6252版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6252版 Fri, 20 Jan 2023 13:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.2.5.1版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6251版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6251版 Thu, 19 Jan 2023 09:00:06 +0800 李芷晴 視覺效果與動畫:《天命2》版本 https://news.axiox.net/視覺效果與動畫天命2版本 https://news.axiox.net/視覺效果與動畫天命2版本 Thu, 19 Jan 2023 09:00:03 +0800 李芷晴 This Week at Bungie & 10/20/2022 https://news.axiox.net/this-week-at-bungie-10202022 https://news.axiox.net/this-week-at-bungie-10202022 Fri, 13 Jan 2023 13:00:04 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年10月27日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年10月27日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年10月27日 Fri, 13 Jan 2023 13:00:02 +0800 李芷晴 ОБНОВЛЕНИЕ DESTINY 2 — 6.2.0.7 https://news.axiox.net/obnovlenie-destiny-2-6207 https://news.axiox.net/obnovlenie-destiny-2-6207 Thu, 22 Dec 2022 06:00:06 +0800 李芷晴 На этой неделе в Bungie – 06.10.2022 https://news.axiox.net/na-etoy-nedele-v-bungie-06102022 https://news.axiox.net/na-etoy-nedele-v-bungie-06102022 Thu, 22 Dec 2022 06:00:03 +0800 李芷晴 This Week At Bungie – 10/13/2022 https://news.axiox.net/this-week-at-bungie-10132022 https://news.axiox.net/this-week-at-bungie-10132022 Fri, 16 Dec 2022 10:00:06 +0800 李芷晴 聚焦社群:PsalmLab https://news.axiox.net/聚焦社群psalmlab https://news.axiox.net/聚焦社群psalmlab Fri, 16 Dec 2022 10:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.2.0.8版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6208版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6208版 Thu, 15 Dec 2022 05:00:03 +0800 李芷晴 聚焦社群:Legoleflash https://news.axiox.net/聚焦社群legoleflash https://news.axiox.net/聚焦社群legoleflash Wed, 14 Dec 2022 15:00:03 +0800 李芷晴 De Presságio a Pesadelos, o Ciclo da Evolução da Narrativa https://news.axiox.net/de-pressagio-a-pesadelos-o-ciclo-da-evolucao-da-narrativa https://news.axiox.net/de-pressagio-a-pesadelos-o-ciclo-da-evolucao-da-narrativa Sun, 11 Dec 2022 02:00:14 +0800 李芷晴 Esta semana na Bungie – 29/09/2022 https://news.axiox.net/esta-semana-na-bungie-29092022 https://news.axiox.net/esta-semana-na-bungie-29092022 Sun, 11 Dec 2022 02:00:13 +0800 李芷晴 Comunidade em Foco – Kasiapeia https://news.axiox.net/comunidade-em-foco-kasiapeia https://news.axiox.net/comunidade-em-foco-kasiapeia Sun, 11 Dec 2022 02:00:11 +0800 李芷晴 CONSERTO 6.2.0.7 DE DESTINY 2 https://news.axiox.net/conserto-6207-de-destiny-2 https://news.axiox.net/conserto-6207-de-destiny-2 Sun, 11 Dec 2022 02:00:08 +0800 李芷晴 Esta semana na Bungie – 06/10/2022 https://news.axiox.net/esta-semana-na-bungie-06102022 https://news.axiox.net/esta-semana-na-bungie-06102022 Sun, 11 Dec 2022 02:00:06 +0800 李芷晴 Comunidade em Foco: Legoleflash https://news.axiox.net/comunidade-em-foco-legoleflash https://news.axiox.net/comunidade-em-foco-legoleflash Sun, 11 Dec 2022 02:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.2.0.7版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6207版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6207版 Fri, 09 Dec 2022 22:00:03 +0800 李芷晴 從《預兆》到《夢魘》,論敘事演變的循環 https://news.axiox.net/從預兆到夢魘論敘事演變的循環 https://news.axiox.net/從預兆到夢魘論敘事演變的循環 Thu, 08 Dec 2022 04:00:07 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年9月30日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年9月30日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年9月30日 Thu, 08 Dec 2022 04:00:05 +0800 李芷晴 聚焦社群:Kasiapeia https://news.axiox.net/聚焦社群kasiapeia https://news.axiox.net/聚焦社群kasiapeia Thu, 08 Dec 2022 04:00:03 +0800 李芷晴 聚焦社群:Kujay https://news.axiox.net/聚焦社群kujay https://news.axiox.net/聚焦社群kujay Sat, 03 Dec 2022 12:00:02 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年9月23日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年9月23日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年9月23日 Fri, 25 Nov 2022 07:00:02 +0800 李芷晴 聚焦社群:Leyla https://news.axiox.net/聚焦社群leyla https://news.axiox.net/聚焦社群leyla Wed, 23 Nov 2022 13:00:05 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.2.0.6版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6206版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6206版 Wed, 23 Nov 2022 13:00:04 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年9月16日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年9月16日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年9月16日 Wed, 16 Nov 2022 13:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.2.0.4版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6204版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6204版 Tue, 15 Nov 2022 09:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.2.0.3版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6203版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6203版 Fri, 11 Nov 2022 07:00:05 +0800 李芷晴 聚焦社群:Owlcath https://news.axiox.net/聚焦社群owlcath https://news.axiox.net/聚焦社群owlcath Thu, 10 Nov 2022 17:00:04 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年9月9日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年9月9日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年9月9日 Tue, 08 Nov 2022 08:00:06 +0800 李芷晴 聚焦社群:Jaywalking Games https://news.axiox.net/聚焦社群jaywalking-games https://news.axiox.net/聚焦社群jaywalking-games Thu, 03 Nov 2022 02:00:02 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.2.0.2版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6202版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6202版 Wed, 02 Nov 2022 12:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年9月2日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年9月2日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年9月2日 Sat, 29 Oct 2022 09:00:02 +0800 李芷晴 聚焦社群:OLDQ https://news.axiox.net/聚焦社群oldq https://news.axiox.net/聚焦社群oldq Wed, 26 Oct 2022 11:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復6.2.0.1版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6201版 https://news.axiox.net/天命2熱修復6201版 Sat, 22 Oct 2022 14:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年8月26日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年8月26日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年8月26日 Fri, 21 Oct 2022 10:00:03 +0800 李芷晴 2022年《天命2》揭示回顧 https://news.axiox.net/2022年天命2揭示回顧 https://news.axiox.net/2022年天命2揭示回顧 Thu, 20 Oct 2022 06:00:02 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔6.2.0版 https://news.axiox.net/天命2更新檔620版 https://news.axiox.net/天命2更新檔620版 Wed, 19 Oct 2022 02:00:02 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年8月19日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年8月19日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年8月19日 Tue, 18 Oct 2022 12:00:03 +0800 李芷晴 雷電交加:深入電弧3.0 https://news.axiox.net/雷電交加深入電弧30 https://news.axiox.net/雷電交加深入電弧30 Thu, 13 Oct 2022 06:00:03 +0800 李芷晴 藝術家聚焦:影襲季節 https://news.axiox.net/藝術家聚焦影襲季節 https://news.axiox.net/藝術家聚焦影襲季節 Tue, 11 Oct 2022 12:00:03 +0800 李芷晴 聚焦社群:Aztecross https://news.axiox.net/聚焦社群aztecross https://news.axiox.net/聚焦社群aztecross Sat, 08 Oct 2022 13:00:07 +0800 李芷晴 聚焦社群:BonaFideHiro https://news.axiox.net/聚焦社群bonafidehiro https://news.axiox.net/聚焦社群bonafidehiro Wed, 05 Oct 2022 15:00:04 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年8月11日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年8月11日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年8月11日 Wed, 05 Oct 2022 15:00:03 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年8月5日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年8月5日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年8月5日 Tue, 04 Oct 2022 11:00:04 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復4.1.5.2版 https://news.axiox.net/天命2熱修復4152版 https://news.axiox.net/天命2熱修復4152版 Fri, 30 Sep 2022 07:00:05 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年7月29日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年7月29日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年7月29日 Tue, 27 Sep 2022 21:00:02 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復4.1.5.1版 https://news.axiox.net/天命2熱修復4151版 https://news.axiox.net/天命2熱修復4151版 Sat, 24 Sep 2022 08:00:06 +0800 李芷晴 聚焦社群:Pijinnn https://news.axiox.net/聚焦社群pijinnn https://news.axiox.net/聚焦社群pijinnn Fri, 23 Sep 2022 02:00:05 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年7月22日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年7月22日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年7月22日 Wed, 21 Sep 2022 07:00:03 +0800 李芷晴 《天命2》更新檔4.1.5版 https://news.axiox.net/天命2更新檔415版 https://news.axiox.net/天命2更新檔415版 Sat, 17 Sep 2022 15:00:06 +0800 李芷晴 聚焦社群:Ahnubyss https://news.axiox.net/聚焦社群ahnubyss https://news.axiox.net/聚焦社群ahnubyss Fri, 16 Sep 2022 09:00:05 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年7月15日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年7月15日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年7月15日 Wed, 14 Sep 2022 14:00:03 +0800 李芷晴 聚焦社群:KitsuneMinx https://news.axiox.net/聚焦社群kitsuneminx https://news.axiox.net/聚焦社群kitsuneminx Sat, 10 Sep 2022 09:00:05 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年7月8日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年7月8日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年7月8日 Fri, 09 Sep 2022 04:00:02 +0800 李芷晴 Cosplay太空發射場 & 巫后駕到 https://news.axiox.net/cosplay太空發射場-巫后駕到 https://news.axiox.net/cosplay太空發射場-巫后駕到 Thu, 08 Sep 2022 12:00:06 +0800 李芷晴 聚焦社群 & TheVertigoVixen https://news.axiox.net/聚焦社群-thevertigovixen https://news.axiox.net/聚焦社群-thevertigovixen Wed, 07 Sep 2022 07:00:05 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年7月1日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年7月1日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年7月1日 Fri, 02 Sep 2022 12:00:05 +0800 李芷晴 聚焦社群:EversonMITOBR https://news.axiox.net/聚焦社群eversonmitobr https://news.axiox.net/聚焦社群eversonmitobr Tue, 30 Aug 2022 12:00:08 +0800 李芷晴 《天命2》熱修復4.1.0.4 https://news.axiox.net/天命2熱修復4104 https://news.axiox.net/天命2熱修復4104 Tue, 30 Aug 2022 12:00:07 +0800 李芷晴 Bungie的響亮號角如何在NERF手中化為現實 https://news.axiox.net/bungie的響亮號角如何在nerf手中化為現實 https://news.axiox.net/bungie的響亮號角如何在nerf手中化為現實 Tue, 30 Aug 2022 12:00:04 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年6月24日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年6月24日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年6月24日 Wed, 24 Aug 2022 09:00:04 +0800 李芷晴 遊戲開發者日記:不為人知的音效世界 https://news.axiox.net/遊戲開發者日記不為人知的音效世界 https://news.axiox.net/遊戲開發者日記不為人知的音效世界 Tue, 21 Jun 2022 12:00:03 +0800 李芷晴 聚焦社群:Critbuff https://news.axiox.net/聚焦社群critbuff https://news.axiox.net/聚焦社群critbuff Sat, 18 Jun 2022 18:00:02 +0800 李芷晴 本週Bungie快報——2022年6月17日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年6月17日 https://news.axiox.net/本週bungie快報2022年6月17日 Fri, 17 Jun 2022 16:00:03 +0800 李芷晴